Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.241 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13181:2020 ISO 16895:2016 Ván gỗ nhân tạo - Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13138:2020 ISO 16494:2014 Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt và thiết bị thông gió thu hồi năng lượng - Phương pháp thử tính năng

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12964:2020 ISO 11200:2014 Âm học. Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Hướng dẫn sử dụng các tiêu chuẩn cơ bản để xác định các mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12965:2020 ISO 11201:2010 Âm học. Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác trong một trường âm gần như tự do phía trên một mặt phẳng phản xạ với các hiệu chính môi trường không đáng kể

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12969:2020 ISO 11205:2003 Âm học - Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Phương pháp kỹ thuật xác định mức áp suất âm phát ra tại chỗ tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác sử dụng cường độ âm

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13230:2020 ISO 11593:1996 Tay máy rô bốt công nghiệp – Hệ thống thay đổi tự động khâu tác động cuối – Từ vựng và diễn giải các đặc tính

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13229-2:2020 ISO 10218-2:2011 Rô bốt và các bộ phận cấu thành rô bốt - Yêu cầu an toàn cho rô bốt công nghiệp - Phần 2: Hệ thống rô bốt và sự tích hợp

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12668-1:2020 IEC 60086-1:2015 Pin sơ cấp - Phần 1: Quy định chung

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13007:2020 ISO 20774:2013 Thuốc lá điếu - Xác định cacbon monoxit trong luồng khói phụ - Phương pháp sử dụng máy hút thuốc thẳng hàng phân tích thông dụng có ống hút khói dạng đuôi cá

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13179:2020 ISO 16894:2009 Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm định hướng (OSB) - Định nghĩa, phân loại và yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13182:2020 ISO 27917:2017 Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất Cacbon đioxit - Thuật ngữ liên quan

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13172:2020 ASTM D6270-17 Chất thải rắn - Sử dụng lốp phế liệu trong các ứng dụng kỹ thuật dân dụng

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12966:2020 ISO 11202:2010 Âm học - Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác áp dụng các hiệu chính môi trường gần đúng

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13056:2020 ISO/IEC 19944:2017 Công nghệ thông tin - Tính toán mây - Các thiết bị và dịch vụ mây: Luồng dữ liệu, hạng mục dữ liệu và sử dụng dữ liệu

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13168-1:2020 ISO/IEC 15426-1:2006 Công nghệ thông tin - Kỹ thuật nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động - Quy định về sự phù hợp của thiết bị kiểm tra xác nhận mã vạch - Phần 1: Mã vạch một chiều

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13231:2020 ISO 13482:2014 Rô bốt và các bộ phận cấu thành rô bốt – Yêu cầu an toàn cho các rô bốt chăm sóc cá nhân

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12967:2020 ISO 11203:1995 Âm học - Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị - Xác định mức áp suất âm phát ra tại vị trí làm việc và tại các vị trí quy định khác từ mức công suất âm

Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12916:2020 ASTM D 4628-16 Dầu bôi trơn chưa qua sử dụng - Xác định bari, canxi, magie, và kẽm bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12925:2020 ASTM E 1177-19 Chất làm mát động cơ loại glycol - Quy định kỹ thuật

Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12930:2020 Chất làm mát động cơ đậm đặc - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp thuốc thử Karl Fischer

Ban hành: 30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
Vui lòng đợi