Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 630 văn bản: Khoa học-Công nghệ
581

Quyết định 3187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2016
582

Quyết định 2301/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Quy định phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
583

Quyết định 64/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Khoa học-Công nghệ;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
584

Quyết định 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
585

Quyết định 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
586

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
587

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 05/8/2003 về việc thành lập Quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 02/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
588

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2016
589

Quyết định 2722/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
590

Quyết định 2721/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành "Quy định về việc tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
591

Quyết định 2720/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
592

Quyết định 2719/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành "Quy định về việc xác định các đề tài khoa học công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
593

Quyết định 2718/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
594

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định triển khai ra diện rộng các mô hình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
595

Quyết định 44/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và điều hành chương trình Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
596

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2015
597

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
598

Quyết định 1554/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn Hà Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
599

Quyết định 177/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiến hành cuộc điều tra công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2005

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
600

Quyết định 113/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm quyền xét duyệt phương án di dời tái lập hệ thống các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 01/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
Vui lòng đợi