Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.989 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3841

Quyết định 04/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
3842

Quyết định 09/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
3843

Quyết định 06/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
3844

Quyết định 07/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và công nghệ xác định các đề tài của Nhà nước giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
3845

Quyết định 143/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ, mạng lưới bưu chính viễn thông

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
3846

Thông tư liên tịch 12/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 13/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3847

Chỉ thị 2426/CT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương năm 2001

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
3848

Quyết định 2424/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2006
3849

Quyết định 2425/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2006
3850

Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quản lý mã số vạch

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 01/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
3851

Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
3852

Quyết định 128/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2004
3853

Quyết định 850/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
3854

Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa họcvề việc ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
3855

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 05/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3856

Nghị định 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
3857

Quyết định 199/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 07/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
3858

Quyết định 2265/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3859

Công văn đính chính QĐ số 227/1999/QĐ-TTg ngày 15/12/1999 của TTCP về việc ban hành Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 và thành lập Ban chỉ huy Quốc gia thực hiện Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3860

Quyết định 226/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc đề phòng, xử lý và khắc phục sự cố máy tính năm 2000

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
Vui lòng đợi