Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.576 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
02

Quyết định 561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
03

Quyết định 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
04

Quyết định 853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp đợt I, năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
05

Quyết định 858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp kinh phí cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia đã nghiệm thu đợt II, năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
06

Quyết định 366/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
07

Quyết định 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Cần Thơ năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
08

Quyết định 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu năm 2022 để triển khai ứng dụng vào thực tiễn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
09

Quyết định 539/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh bổ sung danh mục, nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong kế hoạch giai đoạn 2023-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
10

Quyết định 540/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Quyết định 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
12

Quyết định 238/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
14

Quyết định 119/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 228/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Quyết định 227/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
17
18

Kế hoạch 228/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
19

Quyết định 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
20

Quyết định 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tên đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về