Danh mục

Tra cứu Công văn về Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 150 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
141

Công văn 120/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo

Ban hành: 18/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
142

Công văn 2938/VPCP-VII của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kỷ luật hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 31/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
143

Công văn 1148/NHNN-TTr của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm khi giải quyết khiếu nại tố cáo ở các ngân hàng

Ban hành: 21/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
144

Công văn về việc phân công phụ trách, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 22/07/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
145

Công văn 1448/TTNN-XKT của Thanh tra Nhà nước về việc hướng dẫn tổng kết Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 979/CT-TTg

Ban hành: 28/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
146

Công văn 186/TTr của Tổng cục Địa chính về công tác thanh tra pháp chế

Ban hành: 18/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
147

Công văn 968/TTNN của Thanh tra Nhà nước về hướng dẫn một số việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 26/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
148

Công văn 661/CV-XKT của Thanh tra Nhà nước về việc tăng cường tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 06/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
149

Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
150

Quy định 679 QĐ/TTR của Cục Kho bạc Nhà nước về trình tự tiến hành thanh tra xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong hệ thống kho bạc Nhà nước

Ban hành: 28/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
Vui lòng đợi