Tra cứu Công văn về Khiếu nại-Tố cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 150 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
61

Công văn 7691/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý một số kiến nghị của tỉnh Quảng Trị

62

Công văn 6547/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc giải quyết khiếu nại đối với máy trò chơi có thưởng đã qua sử dụng

63

Công văn 6470/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại phân loại hàng hóa nhập khẩu

64

Công văn 7556/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của ông Đàm Văn Luân và một số hộ dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

65

Công văn 6957/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/08/2007 về việc tổ chức làm việc vào thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

66

Công văn 2153/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời kiến nghị của Thanh tra Chính phủ

67

Công văn 6841/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc cổ phần hóa Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

68

Công văn 6833/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của 36 hộ dân (Sóc Trăng)

69

Công văn 5758/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại phân loại hàng hoá nhập khẩu

70

Công văn 6702/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam

71

Công văn 5712/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn giải quyết khiếu nại

72

Công văn 5659/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tiếp nhận khiếu nại

73

Công văn 3778/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xứ lý vi phạm về thực hiện nghĩa vụ thuế

74

Công văn 5499/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế thuế

75

Công văn 6354/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết các vướng mắc Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam

76

Công văn 5329/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại

77

Công văn 6226/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại của các doanh nghiệp và hộ dân tại Tân Phú Trung, thành phố Hồ Chí Minh

78

Công văn 6174/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại của Công ty Hyundai Rotem (Hàn Quốc)

79

Công văn 5255/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chuyển ý kiến khiếu nại

80

Công văn 121/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc giải đáp một số vướng mắc trong thẩm định thiết kế cơ sở