Tra cứu Công văn về Khiếu nại-Tố cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 150 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Công văn 2179/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
02

Công văn 805/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
03

Công văn 469/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
04

Công văn 14348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại trị giá tính thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
05

Công văn 1730/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
06

Thông báo 370/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/05/2012

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
07

Công văn 5522/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến dược sỹ Trần Thị Kiều Oanh (tỉnh Bình Phước)

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
08

Công văn 1972/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
09

Thông báo 85/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
10

Công văn 2695/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
11

Công văn 2421/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến năm 2011

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
12

Công văn 1644/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
13

Thông báo 179/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
14

Công văn 1131/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Kế hoạch 1130/KH-TTCP về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
15

Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
16

Công văn 1964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại mã số hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
17

Công văn 4788/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế và giải quyết khiếu nại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
18

Công văn 1734/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng về phản ánh khiếu nại của Công ty Mekophar

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
19

Báo cáo 608/BC-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
20

Công văn 988/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc hội nghị toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về