Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 272 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
41

Công văn 5522/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến dược sỹ Trần Thị Kiều Oanh (tỉnh Bình Phước)

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 08/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2013
42

Quyết định 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 07/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2013
43

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011

Lĩnh vực: Hành chính; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2011
44

Công văn 3033/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của ông Phạm Ngọc Dũng (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 12/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2011
45

Công văn 2728/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra thông tin báo chí nêu

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
46

Thông tư 49/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 21/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2011
47

Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 của Bộ Công an hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 29/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2011
48

Chỉ thị 1304/2010/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp

Lĩnh vực: Hành chính; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
49

Công văn 2983/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh của 18 hộ dân phường Ka Long và Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 07/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2010
50

Công văn 5255/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chuyển ý kiến khiếu nại

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2009
51

Công văn 4722/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại Công ty Cao su Tân Biên

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
52

Công văn 3814/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đơn tố cáo của công chức Cục Hải quan Hải Phòng

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
53

Quyết định 35/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2009
54

Quyết định 122/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
55

Công văn 2465/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại, giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
56

Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 18/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2008
57

Quyết định 636/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 11/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2008
58

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
59

Quyết định 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
60

Quyết định 132/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 05/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2010
Vui lòng đợi