Danh mục

Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 281 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
41

Công văn 1964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại mã số hàng nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 20/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2012
42

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 18/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2012
43

Công văn 4788/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế và giải quyết khiếu nại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 11/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2012
44

Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 04/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2012
45

Công văn 1734/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng về phản ánh khiếu nại của Công ty Mekophar

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 19/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2012
46

Báo cáo 608/BC-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2012
47

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 08/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2012
48

Công văn 988/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc hội nghị toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 21/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2012
49

Lệnh 12/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 25/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
50

Lệnh 11/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Khiếu nại

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 25/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
51

Công văn 4035/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác Thanh tra năm 2011

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2011
52

Luật Tố cáo của Quốc hội, số 03/2011/QH13

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 11/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
53

Luật Khiếu nại của Quốc hội, số 02/2011/QH13

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 11/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
54

Công văn 3248/BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2011
55

Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 22/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2011
56

Thông tư 07/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 28/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2011
57

Thông tư 02/2011/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 15/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2011
58

Thông tư 50/2011/TT-BCA của Bộ Công an Quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 11/07/2011
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2011
59

Công văn 4205/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Tây Hồ Tây

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Doanh nghiệp;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 24/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2011
60

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2011
Vui lòng đợi