Danh mục

Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 281 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
21

Thông báo 370/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/05/2012

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 09/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2013
22

Nghị định 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 12/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
23

Thông tư 04/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 29/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
24

Thông tư 05/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 29/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2013
25

Công văn 5522/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến dược sỹ Trần Thị Kiều Oanh (tỉnh Bình Phước)

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 08/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2013
26

Công văn 1972/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 04/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
27

Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 23/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2013
28

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 27/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2013
29

Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 27/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2013
30

Thông báo 85/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 28/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2013
31

Quyết định 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 07/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2013
32

Công văn 2695/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 19/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2012
33

Nghị định 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 03/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2012
34

Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 03/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2012
35

Công văn 2421/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến năm 2011

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 24/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2012
36

Công văn 1644/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 02/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2012
37

Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 18/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2012
38

Thông báo 179/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 16/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2012
39

Công văn 1131/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Kế hoạch 1130/KH-TTCP về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 10/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2012
40

Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 10/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2012
Vui lòng đợi