khiếu nại - tố cáo

Lọc bài viết theo:

Không giải quyết tố cáo nặc danh về bầu cử ĐBQH khoá XV 08/12/2020

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cán bộ, công chức tố cáo không bị kỷ luật khi đang được bảo vệ 21/07/2020

Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03 năm 2020 quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

25 hành vi cấm cán bộ, công chức thực hiện trong lĩnh vực đất đai 13/07/2020

Cũng như các lĩnh vực khác thì pháp luật quy định những hành vi công chức không được làm trong lĩnh vực đất đai. Đối với cán bộ, công chức vi phạm nếu chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử lý kỷ luật khi còn thời hiệu.

Hướng dẫn thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Tòa án nhân dân 23/06/2020

Ngày 18/6/2020, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân.

Quy trình khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính 17/06/2020

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người dân có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cơ quan đó xem xét lại.

Có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện hành chính không? 18/05/2020

Khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật, người dân có thể khiếu nại hoặc tố cáo để bảo vệ quyền lợi của mình. Vậy, có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện hành chính không?

Thời hạn, thời hiệu khi Công đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo 09/03/2020

Ngày 28/02/2020, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 333/QĐ-TLĐ quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Không luân chuyển công tác với công chức là người tố cáo 26/12/2019

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là công chức.

Cách viết đơn khiếu nại đất đai 05/07/2019

Khi thực hiện quyền khiếu nại về đất đai một trong những việc đầu tiên người sử dụng đất phải chuẩn bị là soạn đơn khiếu nại. Dưới đây là cách viết đơn khiếu nại đất đai theo Luật Khiếu nại 2011.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục khiếu nại mới nhất  25/01/2019

Khiếu nại là quyền của công dân và để khiếu nại được giải quyết nhanh thì cách đơn giản nhất chính là khiếu đúng trình tự, thủ tục. Thủ tục khiếu nại với các quyết định hành chính (QĐHC), hành vi hành chính (HVHC)được thực hiện như sau:

Tố cáo nặc danh sẽ được tiếp nhận, xử lý từ 2019 05/12/2018

Luật Tố cáo mới nhất đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong đó, đáng chú ý là quy định tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo nặc danh có nội dung tố cáo.

Nhiều điểm mới của Luật Tố cáo 2018 cần biết  10/07/2018

Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2019, Luật Tố cáo năm 2018 được cho là có nhiều điểm mới, đáng chú ý.

Cơ quan nào tiếp nhận đơn tố cáo? 17/06/2018

Theo nguyên tắc quy định tại Điều 12, Điều 31 Luật Tố cáo năm 2011, tùy nội dung tố cáo mà người dân cần nộp đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cụ thể. Xác định đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết giúp việc giải quyết tố cáo nhanh chóng, chính xác, thuận lợi hơn.