Khen thưởng - Kỷ luật

Lọc bài viết theo:

Đảng viên có con ngoài giá thú bị xử lý thế nào? 19/01/2020

Có thể hiểu con ngoài giá thú là người con sinh ra không trong thời kỳ hôn nhân. Đặc biệt, tình trạng người có gia đình ngoại tình rồi có con ngoài giá thú không phải hiếm gặp. Trong đó, nếu người có con ngoài giá thú là Đảng viên thì bị xử phạt thế nào?

Năm 2020, đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng 1,6 triệu đồng 19/12/2019

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Mức tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen, danh hiệu thi đua  18/05/2019

Được tặng Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu thi đua là vinh dự to lớn, một phần thưởng đáng tự hào đối với mỗi cá nhân. Đi kèm với đó, cá nhân được tặng một khoản tiền nhất định.

Ngành kiểm sát: Nâng lương trước hạn với người được khen thưởng 16/05/2019

Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành ngày 14/5/2019.

Quy định nào về việc công chức sinh con thứ 3? 20/02/2019

Cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành các quy định liên quan đến kỷ luật hành chính, trong đó có vấn đề về thái độ, tác phong… cũng như hàng loạt công việc không được làm. Thêm một vấn đề được không ít người quan tâm là pháp luật quy định thế nào về việc công chức sinh con thứ 3?

Khi nào công chức bị buộc thôi việc? 02/01/2019

Ngoài trường hợp thôi việc theo nguyện vọng, trong một số trường hợp đặc biệt khác, công chức sẽ bị buộc thôi việc và không tiếp tục được hưởng các chế độ như khi  còn trong biên chế.

Làm mất thẻ Đảng viên, bị kỷ luật thế nào? 02/08/2018

Thẻ đảng viên được phát cho người được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, là giấy chứng nhận quan trọng của người đảng viên. Đảng viên làm mất thẻ đảng có thể sẽ bị kỷ luật.

Đảng viên ngoại tình bị xử lý thế nào? 19/04/2018

Việc ngoại tình không chỉ vi phạm những chuẩn mực đạo đức xã hội mà còn là hành vi trái pháp luật. Đối với Đảng viên ngoại tình, chế tài xử lý cũng hết sức nghiêm khắc.