Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu: 19/VBHN-BTC Ngày ký xác thực: 29/01/2019
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Tài chính
Ngày đăng công báo: Đã biết Người ký: Vũ Thị Mai
Số công báo: Đã biết Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan