Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC 2019 Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập
Số hiệu: 03/VBHN-BTC Ngày ký xác thực: 14/01/2019
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Tài chính
Ngày đăng công báo: Đã biết Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Số công báo: Đã biết Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan