Công văn 9301/BNN-VPĐP 2023 thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình xây dựng nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 9301/BNN-VPĐP

Công văn 9301/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:9301/BNN-VPĐPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Thanh Nam
Ngày ban hành:20/12/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Kế toán-Kiểm toán

tải Công văn 9301/BNN-VPĐP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
________

Số: 9301/BNN-VPĐP
V/v thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Kiểm toán Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Các bộ, ngành trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) của Kiểm toán Nhà nước (Tại Báo cáo kèm theo Công văn số 57/KTNN-TH ngày 28/6/2023 của Kiểm toán Nhà nước về việc Báo cáo kiểm toán Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ, ngành trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm cơ sở quyết toán Chương trình theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định có liên quan, cụ thể như sau:

1. Các bộ, ngành trung ương:

a) Báo cáo về dự toán chi Chương trình theo mẫu biểu số 11.2 ban hành kèm Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 342 của Bộ Tài chính);

b) Báo cáo tổng hợp số liệu quyết toán phần dự toán ngân sách nhà nước (Chi thường xuyên nguồn ngân sách trung ương) giao thực hiện Chương trình theo quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 44 Nghị định 163 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 163 của Chính phủ).

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Báo cáo dự toán ngân sách địa phương (sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho ý kiến) đối với phần dự toán chi Chương trình theo Khoản 2 Điều 25 Nghị định 163 của Chính phủ;

b) Báo cáo về dự toán chi Chương trình theo mẫu biểu số 11.2 ban hành kèm Thông tư 342 của Bộ Tài chính;

c) Báo cáo tổng hợp số liệu quyết toán phần dự toán ngân sách nhà nước giao thực hiện Chương trình theo quy định tại điểm b, Khoản 4 Điều 44 Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Báo cáo của các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo địa chỉ: Nhà B9, Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội). Thời gian gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

a) Các báo cáo năm 2021, 2022: Trước ngày 31/12/2023.

b) Các báo cáo năm 2023, 2024 và 2025: Thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị định 163 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để biết và triển khai thực hiện theo quy định./.

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Vi Việt Hoàng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương theo số điện thoại: 0906.258.868 và địa chỉ thư điện tử: [email protected])


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- KTNN chuyên ngành IV;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Sở NN&PTNT, VPĐP NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

Danh sách gửi văn bản:

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan;

3. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam;

4. Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV;

5. Văn phòng Chính phủ;

6. Các bộ, cơ quan trung ương, gồm:

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên Minh HTX Việt Nam.

7. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh.

8. Một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT:

- Vụ Tài chính;

- Vụ Kế hoạch.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi