Công văn 7392/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng từ nội địa vào khu chế xuất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7392/TCHQ-GSQL
V/v: Phát hành hóa đơn GTGT khi bán hàng từ nội địa vào khu chế xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 
 
Kính gửi: Tổng cục Thuế.
 
Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển 10145 của Văn phòng Bộ Tài chính chuyển công văn số 442/2014-CV-HC ngày 02/6/2014 của Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) liên quan đến việc phát hành hóa đơn GTGT khi bán hàng từ nội địa vào khu chế xuất. Theo đó, Công ty phản ánh việc thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 16239/BTC-TCHQ ngày 23/11/2013 của Bộ Tài chính thì “trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng vào khu phi thuế quan sử dụng hóa đơn GTGT (liên giao khách hàng) do doanh nghiệp xuất khẩu lập thay cho hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan”
Do vậy, việc lập hóa đơn GTGT trong trường hợp này phải trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu (vì là chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan) và sau khi hoàn thành thủ tục hải quan xong mới giao hàng hóa cho bên doanh nghiệp nhập khẩu. Mặt khác, cũng có thể xảy ra trường hợp quá trình làm thủ tục hải quan kéo dài nên ngày trên hóa đơn khác với ngày hoàn thành thủ tục hải quan (như chờ kết quả giám định chuyên ngành để thông quan, hoặc phải kiểm tra thực tế hàng hóa...) và sau khi hoàn thành thủ tục hải quan mới thực hiện việc giao hàng hóa cho bên nhập khẩu.
Như vậy, trường hợp xuất khẩu hàng hóa nêu trên có thể dẫn đến việc ngày lập hóa đơn có thể trước ngày giao hàng hóa cho bên doanh nghiệp nhập khẩu. Việc này có phù hợp với quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về thời điểm lập hóa đơn hay không và có bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “lập hóa đơn không đúng thời điểm” quy định tại Điều 4 Thông tư số 10/2014/TT-BTC hay không.
Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 16239/BTC-TCHQ dẫn trên hoặc tại công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính sẽ gặp phải vướng mắc như nêu trên. Việc này chủ yếu liên quan đến thời điểm lập hóa đơn và công tác quản lý liên quan nên Tổng cục Hải quan chuyển nội dung phản ánh (kèm công văn) của Công ty TNHH Nippon Mechatronics (Việt Nam) để Tổng cục Thuế nghiên cứu, có hướng dẫn xử lý thống nhất đối với những trường hợp tương tự./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC - BTC (để ph/hợp);
- Cty TNHH Nippo Mechatronics VN. Đ/c: Lô 37, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội (thay trả lời CV số 422/2014-CV-HC ngày 2/6/2014);
- Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực