Công văn 4049/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn thanh toán Interline

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 4049/TCT-DNL
V/v: Hóa đơn thanh toán Interline.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10748/CT-QLAC ngày 11/5/2012 của Cục Thuế TP.Hà Nội hỏi về việc thực hiện hóa đơn thanh toán Interline của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA). Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về mẫu hóa đơn thanh toán Interline:
Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về loại, hình thức và nội dung hóa đơn quy định:
“Hóa đơn phải có các nội dung sau:
Bộ Tài chính quy định cụ thể đối với hóa đơn không cần thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản này”.
Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn điện tử quy định:
“…
Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm...; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng..., hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan”.
Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử như sau:
“2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.
Căn cứ các quy định nêu trên và để phù họp với thông lệ quốc tế, chứng từ của VNA sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội hàng không quốc tế (IATA) là một loại hóa đơn. Trên hóa đơn thanh toán Interline không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người bán và người mua, đơn vị tính, số lượng, đơn giá.
VNA phải lưu giữ đầy đủ Bảng kê chi tiết (vé hành khách, hành lý, vận đơn hàng hóa...) là căn cứ để lập hóa đơn thanh toán Interline và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn thanh toán Interline.
2. Về phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thanh toán Interline:
Tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về phát hành hóa đơn điện tử:
“Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)”.
“Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử”.
Tại Điều 10 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính quy định về báo cáo sử dụng, ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử:
“Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử và việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử được gửi báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử theo đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế”.
Tại Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:
“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.
Tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC, trong đó có hướng dẫn sửa đổi mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số 3.9) như sau:
“7. Mẫu 3.9 tại Phụ lục 3
- Thêm cột “Từ số... đến số”.
- Thay cột “Hình thức hóa đơn” thành cột “Ký hiệu hóa đơn”
- Thêm “Mẫu: BC 26/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)” đặt tại góc bên phải của mẫu này”.
Căn cứ quy định nêu trên và để phù hợp với thông lệ quốc tế, VNA được sử dụng hóa đơn thanh toán Interline và gửi thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. VNA phải đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn theo quy định của IATA và không nhất thiết phải đăng ký các chỉ tiêu: ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, từ số...đến số.
Hàng quý VNA phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thanh toán Interline cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định và VNA không phải kê khai các chỉ tiêu: ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, chi tiết cột từ số... đến số. VNA phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kê khai trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
3. Trường hợp theo thông báo của tổ chức quốc tế, thông lệ quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế, thông lệ quốc tế; VNA phát sinh các loại chứng từ, hóa đơn không có đầy đủ các nội dung theo quy định của Bộ Tài chính thì VNA thực hiện theo các cam kết quốc tế và thông lệ quốc tế, đồng thời báo cáo Tổng cục Thuế xem xét và có hướng dẫn cụ thể, kịp thời.
Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty được biết, thực hiện và đề nghị liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, TCDN (BTC);
- Vụ CS, PC - KK&KKT, TTHT, CNTT;
- Lưu: VT, DNL(2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

thuộc tính Công văn 4049/TCT-DNL

Công văn 4049/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn thanh toán Interline
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4049/TCT-DNLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:14/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán

tải Công văn 4049/TCT-DNL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi