Công văn 33827/CT-HTr của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế về hóa đơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 33827/CT-HTr

Công văn 33827/CT-HTr của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế về hóa đơn
Cơ quan ban hành: Cục Thuế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:33827/CT-HTrNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Sơn
Ngày ban hành:04/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 33827/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty CP Đầu tư và Du lịch Thiên Sơn
(Địa chỉ: S 2 Chương Dương Độ, p. Chương Dương, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. MST: 0101256216)

 

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 145/CV-TS ngày 19/03/2015 của Công ty CP Đầu tư và Du lịch Thiên Sơn (sau đây gọi tt là Công ty Thiên Sơn) hỏi về thông báo phát hành vé trông giữ xe và lập hóa đơn bán lẻ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014.

+ Tại Tiết c Khoản 2 Điều 3 Chương I quy định các loại hóa đơn:

“c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm...”

+ Tại Điều 5 Chương II quy định về nguyên tắc tạo hóa đơn.

+ Tại Điều 9 Chương II quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh.

+ Tại Điều 18 Chương III quy định bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn:

“1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phi lập hóa đơn hướng dn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thì Bng kê bán l phải có tiêu thức "thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tng cộng của bng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.”

+ Tại Khoản 2 Điều 26 Chương IV quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ:

“2. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ:

a) Quản các hoạt động tạo hóa đơn theo hướng dn tại Thông tư này;

b) Ký hợp đng đặt in hóa đơn với các tổ chức nhận in có đ điu kiện hưng dn tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này trong trường hợp đặt in hóa đơn; ký hợp đng mua phần mềm tự in hóa đơn với các tổ chức cung ứng phần mềm đủ điu kiện hướng dẫn tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này trong trường hợp sử dụng hóa đơn tự in;

c) Lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định;

d) Lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, trừ trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn theo hướng dn tại Thông tư này;

đ) Thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, kịp thời ngăn ngừa các biu hiện vi phạm;

e) Báo cáo tình hình s dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản trực tiếp theo hướng dn tại Điu 27 Thông tư này.”

+ Tại Điều 27 Chương IV quy định về báo cáo tình hình s dụng hóa đơn.

- Căn cứ Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ 01/5/2015.

+ Tại Khoản 7 Điều 3 quy định sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“…

b) Sửa đổi, bổ sung đim b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“…

Trường hp khi bán hàng hóa, cung ứng dch v từ 200.000 đng trở lên mi ln, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, đa chỉ, mã s thuế (nếu có) thì vn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoc "người mua không cung cp tên, đa chỉ, mã s thuế”.

Riêng đi với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cu lấy hóa đơn, cui ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không ly hóa đơn phát sinh trong ngày.

…”

- Căn cứ Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về vic thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn TP. Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2014.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

1. Về việc sử dụng vé trông giữ xe

Trường hợp Công ty Thiên Sơn được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn TP. Hà Nội; Công ty thực hiện đầy đủ các quy định v mức thu phí, quản lý, sử dụng tin phí và phí trông gi xe do Công ty cung cp dịch vụ là loại phí ngoài ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định s 69/2014/QĐ-UBND nêu trên thì Công ty thực hiện qun lý và sử dụng chứng từ thu phí (vé trông giữ xe) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và các văn bn pháp luật hiện hành hướng dẫn về quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Công ty sử dụng vé trông giữ xe phải đảm bảo nguyên tc tạo hóa đơn và phải có nghĩa vụ thực hiện thông o phát hành hóa đơn và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 5, Điều 9 và Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Về việc sử dng hóa đơn đối với các khách hàng mua lẻ

- Trường hợp Công ty Thiên Sơn phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ có tng giá thanh toán mi lần từ 200.000 đồng trở lên, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì Công ty vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

- Trường hợp Công ty Thiên Sơn bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi ln thì Công ty không phải lập hóa đơn mà lập bng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bng kê phải có các tiêu thức: tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, ngày lập, tên và chữ ký người lập bng kê. Cuối mỗi ngày, Công ty lập một hóa đơn GTGT ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Cục Thuế TP. Hà Nội thông báo cho Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bn quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bn này./.

 

 Nơi nhận:
-Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi