Danh mục

Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 405 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
41

Công văn 8484/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 33/2008/CT-TTg thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

Lĩnh vực: Chính sách;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 06/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2016
42

Công văn 6927/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
43

Công văn 2133/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc phát hành hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2016
44

Công văn 2001/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân cung ứng dịch vụ cho đơn vị sự nghiệp

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
45

Công văn 1961/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt về hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
46

Công văn 1872/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 05/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2016
47

Công văn 1695/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
48

Công văn 1558/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thực hiện hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
49

Công văn 1554/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ghi tỷ giá trên hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
50

Công văn 1409/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
51

Công văn 1341/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 31/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
52

Công văn 6458/CT-HTr của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn thu học phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
53

Công văn 6311/CT-HTr của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn liên 2 bị mờ mực in

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2016
54

Công văn 195/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 18/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2016
55

Công văn 5385/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
56

Công văn 18030/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo chỉ thị 06/CT-TTg

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
57

Công văn 4970/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ vào chi phí hoạt động kinh doanh

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
58

Công văn 4717/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về chế độ kế toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 10/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
59

Công văn 4712/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn, chứng từ

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 10/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
60

Công văn 4459/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 27/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2015
Vui lòng đợi