Danh mục

Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 1.007 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
1001

Nghị định 52-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1002

Thông tư 77-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thanh toán nợ quá hạn giữa các đơn vị kinh tế quốc doanh

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 17/12/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1003

Thông tư 40-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán các nghiệp vụ thu, chi bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 12/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1004

Thông tư 01-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động của các đội kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước trong năm 1991

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 02/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1005

Thông tư 50-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức và các loại thuế khác ở các đơn vị kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 20/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1006

Thông tư 124/TT-TTr của Thanh tra Nhà nước hướng dẫn về tổ chức của các tổ chức thanh tra Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 18/07/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1007

Quyết định 224-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo kế toán định kỳ áp dụng thống nhất cho các xí nghiệp công nghiệp quốc gia

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 18/04/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi