Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 880 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
821

Công điện 29/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo gấp tình hình giải ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán nguồn ngân sách Trung ương

Lĩnh vực: Giao thông; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 02/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2013
822

Công văn 5944/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lập hóa đơn đối với điện phục vụ sản xuất điện trong các nhà máy điện

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 13/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2013
823

Quyết định 390/QĐ-KTNN cùa Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương hướng dẫn kiểm toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 16/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2013
824

Quyết định 380/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2013
825

Quyết định 306/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề quản lý, sử dụng đất đai gắn với phát triển nhà và đô thị

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 04/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
826

Quyết định 01/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2013
827

Công văn 450/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn lập hóa đơn khi ủy thác xuất khẩu

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2013
828

Quyết định 328/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý”

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2013
829

Công văn 4467/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 13/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2012
830

Công văn 4149/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn nhảy số

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 20/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2013
831

Công văn 3523/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 08/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2012
832

Công văn 6288/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ nộp thuế kê khai chậm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 16/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2011
833

Công văn 1440/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2011
834

Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/05/2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Kế toán-Kiểm toán; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2011
835

Công văn 1491/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
836

Công văn 1434/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tiêu thức dấu trên hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
837

Quyết định 581/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án có sử dụng tài trợ nước ngoài của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 26/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2011
838

Công văn 1373/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/03/2011

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2011
839

Công văn 1155/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2011
840

Công văn 1068/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2011
Vui lòng đợi