Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 867 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
821

Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Ban hành: 15/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2013
822

Công văn 3051/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Mục lục ngân sách nhà nước và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế

Ban hành: 18/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2013
823

Công điện 29/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo gấp tình hình giải ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán nguồn ngân sách Trung ương

Ban hành: 02/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2013
824

Công văn 5944/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lập hóa đơn đối với điện phục vụ sản xuất điện trong các nhà máy điện

Ban hành: 13/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2013
825

Quyết định 390/QĐ-KTNN cùa Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương hướng dẫn kiểm toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Ban hành: 16/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2013
826

Quyết định 380/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán

Ban hành: 15/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2013
827

Quyết định 306/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề quản lý, sử dụng đất đai gắn với phát triển nhà và đô thị

Ban hành: 04/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
828

Quyết định 01/2013/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 29/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2013
829

Công văn 450/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn lập hóa đơn khi ủy thác xuất khẩu

Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2013
830

Quyết định 328/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý”

Ban hành: 31/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2013
831

Công văn 01/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành hóa đơn sau khi cổ phần hóa

Ban hành: 02/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
832

Công văn 4467/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ

Ban hành: 13/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2012
833

Công văn 4188/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ

Ban hành: 23/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2012
834

Công văn 4149/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn nhảy số

Ban hành: 20/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2013
835

Công văn 4049/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn thanh toán Interline

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2012
836

Công văn 3942/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn đối với khoản thu tiền kinh phí bảo trì chung cư

Ban hành: 08/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2012
837

Công văn 268/TANDTC-HS của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 02/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2012
838

Công văn 3523/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm

Ban hành: 08/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2012
839

Công văn 1155/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2011
840

Công văn 1068/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2011
Vui lòng đợi