kê khai tài sản

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn viết Bản kê khai tài sản Đảng viên mới nhất 09/12/2021

Hằng năm, Đảng viên phải ghi đầy đủ những thay đổi của mình trong năm công tác để báo cáo chi ủy, chi bộ. Một trong số đó là phải kê khai tài sản. Dưới đây là biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập 2022 [kèm Mẫu kê khai chuẩn] 21/12/2022

Việc kê khai tài sản thu nhập là một trong những vấn đề được cán bộ, công chức đặc biệt quan tâm. Vậy thủ tục kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng này được quy định thế nào? Dùng mẫu gì để kê khai?

31/3/2021: Ngày quan trọng với nhiều cán bộ, công chức 09/03/2021

Nếu như ngày 20/3/2021 được nhiều giáo viên quan tâm do áp dụng các Thông tư mới về chuyển hạng và xếp lương thì ngày 31/3/2021 lại là ngày đặc biệt quan trọng mà rất nhiều cán bộ, công chức cần lưu ý.

Những cán bộ, công chức nào phải kê khai tài sản? 12/01/2021

Kê khai tài sản, thu nhập được xem là một trong những biện pháp để hạn chế tình trạng tham nhũng trong cán bộ, công chức. Vậy theo quy định mới nhất, những cán bộ, công chức nào phải kê khai tài sản, thu nhập?

Mẫu kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định 130 và hướng dẫn điền 13/02/2023

Dưới đây là mẫu kê khai tài sản thu nhập mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Phụ lục I của Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị hiện đang có hiệu lực.

Công chức phải cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập trong 15 ngày 10/11/2020

Tại Điều 7 Nghị định 130/2020/NĐ-CP, Chính phủ quy định cụ thể thời hạn người có chức vụ, quyền hạn phải cung cấp thông tin để phục vụ việc theo dõi biến động tài sản, thu nhập.

Giảm thời gian công khai bản kê khai tài sản từ 20/12/2020 03/11/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị ngày 30/10/2020.

Kê khai tài sản không trung thực, công chức sẽ bị buộc thôi việc? 29/08/2019

Kê khai tài sản là một trong những việc quan trọng cần làm để phòng chống tham nhũng. Vậy nếu công chức kê khai tài sản không trung thực sẽ bị xử lý thế nào?

Mẫu Bản kê khai tài sản cho mọi cán bộ, công chức 12/07/2019

Bản kê khai tài sản, thu nhập cho cán bộ, công chức được ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn minh bạch tài sản, thu nhập.

Công chức phải kê khai tài sản của người thân như thế nào? 07/02/2023

Cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân. Bài viết dưới đây sẽ trình bày hướng dẫn việc công chức kê khai tài sản người thân thế nào.

Hàng triệu cán bộ, công chức không còn phải kê khai tài sản hàng năm  25/05/2019

Từ ngày 1/7/2019, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật này là điều chỉnh đối tượng phải kê khai tài sản lần đầu và hàng năm.

2 tháng nữa, toàn bộ cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản 26/04/2019

Ngày 1/7/2019 sắp tới, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có một số điều chỉnh về người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Tài sản phải kê khai minh bạch hàng năm gồm những gì? 06/02/2023

Để phòng chống tham nhũng, cán bộ, công chức, viên chức phải kê khai tài sản một cách minh bạch. Dưới đây là những loại tài sản phải kê khai minh bạch hàng năm:

9 đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập 27/04/2018

Việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức luôn được dư luận quan tâm. Vậy những đối tượng nào phải có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

Từ “biệt phủ” Yên Bái đến chuyện kê khai tài sản của công chức 26/10/2017

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái được xác định thiếu trung thực khi kê khai tài sản. Trong khi đó, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: Người kê khai tài sản có nghĩa vụ phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về việc kê khai.