kê đơn thuốc

Lọc bài viết theo:

Chỉ được kê đơn thuốc cổ truyền sau khi có kết quả khám 07/03/2019

Đó là một trong những quy định trong Thông tư 44/2018/TT-BYT về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu...