kê đơn thuốc

Lọc bài viết theo:

Tất cả các bệnh viện phải kê đơn thuốc điện tử trước 30/6/2023 14/07/2022

Ngày 12/7/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Chỉ được kê đơn thuốc cổ truyền sau khi có kết quả khám 07/03/2019

Đó là một trong những quy định trong Thông tư 44/2018/TT-BYT về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu...