Hướng dẫn

1. Hướng dẫn tra cứu văn bản

- Sử dụng ô công cụ tìm kiếm trên trang chủ để tìm kiếm văn bản.

- Chức năng tìm kiếm cơ bản:

+ Trường hợp biết chính xác tên văn bản, Quý khách chỉ cần nhập tên văn bản đó vào ô nội dung cần tìm, chọn Tiêu đề. Sau đó bấm Tìm kiếm:

+ Trường hợp biết chính xác số hiệu văn bản, nhập số hiệu văn bản vào ô nội dung cần tìm, chọn Số hiệu văn bản. Sau đó bấm Tìm kiếm:

+ Tìm theo cụm từ: Nhập chính xác cụm từ cần tìm vào ô nội dung cần tìm, chọn Chính xác cụm từ. Sau đó bấm Tìm kiếm:

- Tìm kiếm nâng cao:

+ Tại ô tìm kiếm trên trang chủ, bấm vào Tìm kiếm nâng cao:

+ Tại mục Tìm kiếm nâng cao, Quý khách bấm chọn thông tin cho các trường tìm kiếm: Thời gian (nếu nhớ thời gian văn bản ban hành), Loại văn bản, Tình trạng hiệu lực, Lĩnh vực hoạt động, Ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc tiếng Anh), Người ký... Sau đó bấm Tìm kiếm.

- Lọc kết quả tìm kiếm: Sau khi nhập nội dung tìm kiếm vào ô tìm kiếm, để lọc nhanh và chính xác kết quả, Quý khách có thể sử dụng chức năng lọc kết quả trên trang chủ:

+ Bấm chọn lĩnh vực cần tìm, tình trạng hiệu lực (còn hiệu lực, hết hiệu lực...), loại văn bản (Thông tư, Chỉ thị, Thông báo...)

+ Hoặc lọc kết hợp nhiều điều kiện bằng cách tích chọn vào nội dung cần tìm có trong các box hiện bên trái màn hình.

- Tìm kiếm khác: Dưới chân trang chủ có mục Dịch vụ, trong đó có nội dung tra cứu các loại văn bản: Tra cứu văn bản luật; Tra cứu văn bản tiếng Anh, Tra cứu Công văn, Tra cứu tiêu chuẩn Việt Nam, Tra cứu văn bản UBND. Tùy theo nhu cầu tìm kiếm, Quý khách bấm chọn loại văn bản cần tra cứu.

- Tìm kiếm văn bản tiếng Anh:

+ Bấm chọn VB TIẾNG ANH trên trang chủ.

+ Tại trang văn bản tiếng Anh, thực hiện tìm kiếm tương tự bên tiếng Việt: