Kế hoạch 141/KH-UBND Hà Nội 2019 triển khai Nghị định 24 về Luật Nuôi con nuôi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 141/KH-UBND

Kế hoạch 141/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:141/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:24/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 141/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2019/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 23/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2019/NĐ-CP), đảm bảo công tác giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ đến các cơ quan, cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức, đơn vị có liên quan và người dân trên toàn địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định trên địa bàn Thành phố và bảo đảm điều kiện cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP.

- Thực hiện đúng tiến độ và thời gian theo Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 23/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an Thành phố; Sở Thông tin và truyền thông; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và đầu tư; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các cơ sở nuôi dưỡng và tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2019.

2. Tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an Thành phố; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; các cơ sở nuôi dưỡng và tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2019.

3. Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP, lng ghép các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/2018/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và văn bản số 1078/UBND-NC ngày 15/3/2018 của UBND Thành phố về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

3.1. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ sở nuôi dưỡng rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi và giải quyết những vướng mắc phát sinh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2019, tiếp tục thực hiện hàng năm.

3.2. Rà soát, tăng cường công tác lập danh sách trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế tại các cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp trên địa bàn Thành phố; tăng cường năng lực cho các cơ sở nuôi dưỡng, không phân biệt cơ sở công lập hay ngoài công lập, trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2019, tiếp tục thực hiện hàng năm.

3.3. Hướng dẫn và kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo ở cơ sở nuôi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2019, tiếp tục thực hiện hàng năm.

4. Rà soát, thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: tháng 5/2019.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo định mức của các cơ quan quản lý nhà nước của Sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì triển khai, phối hợp với các Sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cấp kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố.

3. Các Sở, ngành Thành phố

Công an Thành phố, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, các tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch này ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP tại địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Thủ tướng các sở, ban ngành Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP P.C.C
ông; Các phòng: NC, TKBT, KT;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi