Kế hoạch 130/KH-UBND Hà Nội 2022 triển khai thực hiện công tác xây dựng và phòng, chống bạo lực gia đình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 130/KH-UBND

Kế hoạch 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:130/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành:27/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 130/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình, Đề án, dự án liên quan đến công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ tình hình thực tế của thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH); thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), Luật Bình đẳng giới; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Thủ đô.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong kế hoạch công tác của đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Ban hành các văn bản sau:

(1) Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 30/12/2021 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

(2) Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.

(3) Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố.

(4) Kế hoạch thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

(5) Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Công tác xây dựng gia đình văn hóa

- Nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Chú trọng tuân thủ chặt chẽ quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa.

- Đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào bình xét các danh hiệu văn hóa nhằm đạt được mục tiêu gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

3. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình

- Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các gia đình tại địa phương hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (tháng 11).

- Tiếp tục nhân rộng và duy trì mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở theo Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL ngày 28/6/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thực hiện thu thập số liệu, thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

- Đẩy mạnh các hoạt động trong việc phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

- Thực hiện triển khai Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

- Tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò gia đình và công tác gia đình đối với các cấp, các ngành, cộng đồng, các thành viên trong gia đình trong tình hình mới; tổ chức các đợt tuyên truyền bằng nhiều hình thức, loại hình đa dạng, phong phú, giúp các gia đình có kiến thức và kĩ năng sống, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, giúp các thành viên gia đình ngày càng sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình Thủ đô no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường và xã hội trong định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho giới trẻ nhất là đối tượng thanh, thiếu niên.

- Tuyên truyền góp phần xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, đấu tranh chống lối sống thực dụng, vị kỷ, đồi trụy.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

- Tổ chức các khóa tập huấn về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên, nam nữ thanh niên trước khi kết hôn.

5. Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức về công tác gia đình gắn với Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với mục tiêu hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa, phù hợp tình hình thực tế.

6. Công tác tập huấn chuyên môn

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên các cấp.

7. Công tác kiểm tra, giám sát

Định kỳ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình.

8. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục, chính sách, pháp luật về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình: Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh các chiến dịch, hoạt động truyền thông thường xuyên về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng thu hút sự tham gia của các thành viên trong gia đình; vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cộng đồng và gia đình trong việc thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. Chú trọng đưa thông điệp gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các sản phẩm truyền thông và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả và có tính lan tỏa tốt.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế, huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng dự toán chi hằng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ động công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

- Tổ chức các hội nghị triển khai, tọa đàm, tập huấn về công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức, cộng tác viên làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình từ Thành phố đến cơ sở.

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

- Tổng hợp kết quả định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

- Rà soát, đánh giá, có phương án duy trì mô hình cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội.

- Tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với gia đình cho học sinh, sinh viên; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; thực hiện các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa, an toàn, lành mạnh trong nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các văn bản của Trung ương, thành phố Hà Nội; kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022.

5. Công an Thành phố

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong Nhân dân và lồng ghép tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình trong đội ngũ cán bộ; tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

6. Các Sở, ngành liên quan

Các cơ quan liên quan căn cứ Kế hoạch của Thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện trong phạm vi hoạt động của ngành.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố

- Lồng ghép nội dung xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào của đơn vị triển khai; tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các chuẩn mực, văn hóa gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình cho hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân.

- Phối hợp triển khai Kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của tổ chức mình đạt hiệu quả.

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 phù hợp Kế hoạch của Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt quan tâm bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

- Tăng cường công tác tập huấn và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, gửi Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp chung báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND Thành phố, cụ thể:

- Báo cáo 06 tháng công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình gửi trước ngày 05/7/2022.

- Báo cáo đánh giá kết quả công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 gửi trước ngày 10/12/2022./.

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyền,
phòng KGVX, NC, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi