Văn bản UBND lĩnh vực Hôn nhân gia đình

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 71 văn bản: Hôn nhân gia đình
01

Hướng dẫn 13/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam năm 2024

02

Kế hoạch 2658/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh

03

Quyết định 880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

04

Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Quảng Nam

05

Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa

06

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai công tác gia đình năm 2024

07

Kế hoạch 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Đề án 17-ĐA/TU ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về Đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025

08

Quyết định 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn

09

Quyết định 2942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội

10

Kế hoạch 185/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

11

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng 6 - Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2023) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

13

Kế hoạch 2887/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên dương “Gia đình văn hóa” tiêu biểu xuất sắc tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - Năm 2023

14

Kế hoạch 2077/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

15

Quyết định 551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

16

Quyết định 1125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa

17

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

18

Kế hoạch 120/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

19

Kế hoạch 968/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

20

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023