Hội đồng quản trị

Lọc bài viết theo:

Thành viên hội đồng quản trị: Điều kiện, đặc điểm và quy trình bổ nhiệm 01/07/2021

Rất nhiều cổ đông công ty cổ phần muốn trở thành thành viên Hội đồng quản trị để tham gia điều hành công ty. Dưới đây là điều kiện, quy trình bổ nhiệm để trở thành một thành viên của Hội đồng quản trị.

05 điều cần biết về Ban quản trị nhà chung cư 28/05/2021

Nhà chung cư là công trình nhà ở mà có chứa một cộng đồng dân cư khá đông. Ban quan trị nhà chung cư là tổ chức được thành lập để quản lý nhà chung cư. Đây là một tổ chức đặc thù so với những tổ chức kinh tế khác.