hoạt động kiểm sát

Lọc bài viết theo:

Không ôn tập trước khi thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020 12/11/2020

Tại Thông báo về việc thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020 số 1711/VKSTC-HĐTT ngày 10/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã đề cập đến nội dung này.

Năm 2019: Kiểm sát 100% bản án dân sự, hôn nhân gia đình 18/01/2019

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn 03/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2019.