Hoàn thuế

Lọc bài viết theo:

Điều kiện hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hoàn thuế GTGT 08/05/2019

Ngày 19/4/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 1533/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tính thuế giá trị gia tăng: 6 nội dung đáng chú ý nhất 03/05/2019

Thuế giá trị gia tăng loại thuế áp dụng hầu hết với các loại hàng hóa, dịch vụ. Dưới đây là các quy định về khai thuế, thuế suất, hoàn thuế và tính thuế giá trị gia tăng theo quy định mới nhất.

Đơn đề nghị hoàn thuế mới nhất 08/03/2019

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hoàn thuế phải chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế gồm: Đơn đề nghị hoàn thuế, chứng từ có liên quan.

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng 2021 07/03/2019

Khi được hoàn thuế giá trị gia tăng, tổ chức, cá nhân được hoàn thuế cần phải chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan. Dưới đây là quy định về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định mới nhất.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2019 25/01/2019

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nếu có số thuế nộp thừa sẽ được chuyển sang kỳ sau hoặc hoàn thuế khi có yêu cầu. Dưới đây là điều kiện, thủ tục hoàn thuế TNCN năm 2018.

Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng 17/12/2018

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tuy nhiên, pháp luật quy định có một số trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Hoàn thuế cho hàng hóa được miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại  29/04/2018

Ngày 20/04/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Từ 2/6, công khai thời điểm chi hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế 25/04/2017

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành ngày ngày 18/04/2017, có hiệu lực từ ngày 02/06/2017…