Hồ Thị Hương

Hồ Thị Hương

Chi nhánh Bình Định - Công ty Luật TNHH Inteco – Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định

Giới thiệu chung

Luật sư Hồ Thị Hương có hơn 6 năm kinh nghiệm tư vấn và hoạt động pháp luật ở Việt Nam trong các lĩnh vực Tư vấn pháp luật thường xuyên, Đất đai, Hôn nhân gia đình,  …,cụ thể như sau:

- Tư vấn pháp luật thường xuyên:

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho cá nhân, tổ chức, cơ quan gặp phải vấn đề pháp lý hoặc có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực dân sự như đất đai, hôn nhân gia đình, tranh chấp hợp đồng. Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý, đưa ra các phương án, biên pháp giải quyết và các vấn đề tuân thủ pháp luật khác cho các khách hàng.

- Đất đai, hôn nhân gia đình:

+ Tư vấn, hỗ trợ, tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ, người đại diện theo ủy quyền của đương sự tham gia Tòa án các cấp như: Tranh chấp di sản thừa kế; Tranh chấp đất đai liên quan đến lấn chiếm,  tranh chấp ranh giới thửa đất; Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Yêu cầu bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Tranh chấp quyền  sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình; Tranh chấp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; Tranh chấp quyền nuôi con…

+ Tham gia tư vấn, đại diện ngoài tố tụng có liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình.

+ Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất…

+ Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục tục xin con nuôi, xác định quan hệ cha mẹ con….

loading
Vui lòng đợi