Tra cứu Công văn về Hình sự

Có tất cả 85 văn bản: Hình sự
41

Công văn 3198/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 02/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
42

Công văn 170/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 01/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
43

Công văn 160/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 23/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2018
44

Công điện 920/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
45

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
46

Công văn 2107/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục lấy ý kiến mẫu sổ công tác, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
47

Công văn 44/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quán triệt thi hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
48

Công văn 04/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 09/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
49

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
50

Công văn 7819/TCHQ-TTr của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hình sự Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
51

Kế hoạch 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
52

Công văn 3010/VKSTC-V14 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2017
53

Công văn 154/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 25/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
54

Công văn 148/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 12/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2017
55

Thông báo 31/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hình sự Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
56

Thông báo 34/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hình sự Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
57

Thông báo 32/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hình sự Tải về
Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
58

Công văn 06/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 19/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
59

Công văn 5003/VKSTC-V14 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 02/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2016
60

Công văn 276/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 13/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
Vui lòng đợi