Danh mục

Văn bản Luật Hình sự

Có tất cả 347 văn bản: Hình sự
341

Nghị định 149-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy định về chế độ tạm giữ, tạm giam"

Ban hành: 05/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
342

Thông tư 01-BNV(V26) của Bộ Nội vụ về việc tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân trong các trại giam

Ban hành: 23/01/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
343

Nghị quyết hướng dẫn việc áp dụng Điều 44 Bộ luật Hình sự

Ban hành: 18/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
344

Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 29/11/1986
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
345

Bộ luật Hình sự

Ban hành: 27/06/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/1997
346

Công ước về các hành vi phạm tội và một số hành vi khác thực hiện trên tàu bay

Ban hành: 14/09/1963
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
347

Thông tư 556/TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ khuyết Thông tư số 442/TTg ngày 19/1/1955 về việc trừng trị một số tội phạm

Ban hành: 29/06/1955
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi