Danh mục

Văn bản Luật Hình sự

Có tất cả 347 văn bản: Hình sự
321

Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Toà án nhân dân Tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2009
322

Quyết định 07/2008/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự

Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
323

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Ban hành: 02/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
324

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Toà án” của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 02/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
325

Quyết định 959/2007/QĐ-VKSTC-V4 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù

Ban hành: 17/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2013
326

Quyết định 960/2007/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự

Ban hành: 17/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
327

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
328

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán về việc hướng dẫn một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 08/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
329

Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2005
330

Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Ban hành: 02/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2004
331

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc

Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
332

Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999

Ban hành: 15/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
333

Nghị định 61/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

Ban hành: 30/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
334

Nghị định 60/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Ban hành: 30/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
335

Nghị định 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Ban hành: 30/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
336

Hiêp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
337

Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự

Ban hành: 01/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2012
338

Quyết định 159/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập cơ sở chấp hành hình phạt của người bị kết án tù trong trại giam

Ban hành: 02/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
339

Quyết định 86/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành các biểu mẫu, sổ sách theo dõi quản lý người bị kết án tù

Ban hành: 22/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
340

Quyết định 458-BNV(V19) của Bộ Nội vụ về việc quản lý Nhà nước công tác thi hành án phạt tù trong lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 13/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi