Văn bản Luật Hình sự

Có tất cả 312 văn bản: Hình sự
301

Hiêp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
302

Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự

Ban hành: 01/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2012
303

Quyết định 159/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập cơ sở chấp hành hình phạt của người bị kết án tù trong trại giam

Ban hành: 02/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
304

Quyết định 86/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành các biểu mẫu, sổ sách theo dõi quản lý người bị kết án tù

Ban hành: 22/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
305

Quyết định 458-BNV(V19) của Bộ Nội vụ về việc quản lý Nhà nước công tác thi hành án phạt tù trong lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 13/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
306

Nghị định 149-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy định về chế độ tạm giữ, tạm giam"

Ban hành: 05/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
307

Thông tư 01-BNV(V26) của Bộ Nội vụ về việc tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân trong các trại giam

Ban hành: 23/01/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
308

Nghị quyết hướng dẫn việc áp dụng Điều 44 Bộ luật Hình sự

Ban hành: 18/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
309

Nghị quyết 04-HĐTPTANDTC/NQ của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 29/11/1986
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
310

Bộ luật Hình sự

Ban hành: 27/06/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/1997
311

Công ước về các hành vi phạm tội và một số hành vi khác thực hiện trên tàu bay

Ban hành: 14/09/1963
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
312

Thông tư 556/TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ khuyết Thông tư số 442/TTg ngày 19/1/1955 về việc trừng trị một số tội phạm

Ban hành: 29/06/1955
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi