Văn bản Luật Hình sự

Có tất cả 284 văn bản: Hình sự
261

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Séc về chuyển giao người bị kết án phạt tù

Ban hành: 07/06/2017
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
262

Công văn 276/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015

Ban hành: 13/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
263

Công văn 2307/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
264

Công văn 10843/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết 111/2015/QH13

Ban hành: 27/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
265

Lệnh 31/2015/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2016
266

Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13

Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
267

Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13

Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
268

Quyết định 962/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Ban hành: 18/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
269

Quyết định 2631/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2015
270

Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Ban hành: 30/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
271

Báo cáo 571/BC-BCĐ của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ về kết quả tổng điều tra, rà soát tình hình hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan giai đoạn 2008 - 2013

Ban hành: 07/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
272

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán

Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2013
273

Quyết định 605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Ban hành: 18/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2013
274

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán

Ban hành: 25/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2013
275

Công văn 177/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định của Nghị định 62/2012/NĐ-CP

Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
276

Thông báo 36/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Ban hành: 30/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2012
277

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Ban hành: 22/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2012
278

Quyết định 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm

Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2011
279

Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 53/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
280

Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự

Ban hành: 01/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2012
Vui lòng đợi