Hiệp định CPTPP

Lọc bài viết theo:

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP 29/01/2019

Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đã được Bộ Công Thương ban hành ngày 22/01/2019.

Hôm nay, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực  14/01/2019

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ hôm nay - 14/01/2019.

Chính thức phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương  26/11/2018

Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 72/2018/QH14 phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.