Hướng dẫn xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu nhanh chóng

Giấy xác nhận thông tin cư trú có thể dùng thay sổ hộ khẩu khi tham gia các giao dịch, thủ tục hành chính. Sau đây là hướng dẫn cách xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu nhanh chóng theo quy định của pháp luật.

1. Hướng dẫn thủ tục xin giấy xác nhận cư trú

Thủ tục xin giấy xác nhận cư trú được quy định tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 của Bộ Công an như sau:

1.1. Hồ sơ xin giấy xác nhận cư trú: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú theo mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1):…………………...………………..…………………

1. Họ, chữ đệm và tên:................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:…..…/…..…./ ………       3. Giới tính:...................

4. Số định danh cá nhân/CMND:

5. Số điện thoại liên hệ:...............….6. Email:......................

7. Nơi thường trú:........................................................

8. Nơi tạm trú:..............................................................

9. Nơi ở hiện tại:...........................................................

10. Nghề nghiệp,  nơi làm việc:.......................................

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:...................... 12. Quan hệ với chủ hộ:…………

3. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ:

14. Nội dung đề nghị(2):..................................................
.........................................................................................
..........................................................................................

15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:

TT

Họ, chữ đệm và tên

Ngày, tháng, năm   sinh

Giới tính

Số định danh cá nhân/CMND

Nghề nghiệp, nơi làm việc

Quan hệ với  người có thay đổi

Quan hệ với

chủ hộ

.., ngày…. tháng ... năm …
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ nội dung,
ký ghi rõ họ tên )

.., ngày…. tháng ... năm …
Ý KIẾN CỦA
CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

.., ngày…. tháng ... năm …
Ý KIẾN CỦA CHA,
MẸ HOẶC
NGƯỜI GIÁM HỘ
 (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

.., ngày…. tháng ... năm 

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

1.2. Cách thức xin giấy xác nhận cư trú

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

- Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

1.3. Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận cư trú

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

- Bước 3: Cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký;

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký;

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

- Bước 4: Nhận kết quả

Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Hướng dẫn cách xin giấy xác nhận cư trú
Thủ tục xin giấy xác nhận cư trú rất đơn giản (Ảnh minh họa)

1.4. Thời hạn giải quyết

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân trong thời hạn:

- 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- 03 ngày làm việc với trường hợp cần xác minh.

Trường hợp từ chối giải quyết xác nhận thông tin về cư trú thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Giá trị của giấy xác nhận thông tin cư trú

Giấy xác nhận thông tin cư trú là một trong bốn loại giấy tờ có thể dùng thay sổ hộ khẩu để chứng minh nơi cư trú khi tham gia các giao dịch, thủ tục hành chính theo Nghị định 104 năm 2022.

Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định, giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng trong thời gian như sau:

- Có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp khai báo cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

- Có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.

- Trường hợp thông tin cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì giấy xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Giấy xác nhận cư trú có thể dùng thay sổ hộ khẩu
Giấy xác nhận cư trú có thể dùng thay sổ hộ khẩu (Ảnh minh họa)

3. Mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú

Mẫu giấy xác nhận thông tin cư trú đang được sử dụng là Mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA.

.…(1)

….(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

Số: /XN

.…, ngày…….tháng…….năm……

XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ

I. Theo đề nghị của Ông/Bà:

1. Họ, chữ đệm và tên :............................

2. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/ ….. 3. Giới tính: .........

4. Số định danh cá nhân/CMND:……………….

5. Dân tộc:……… ……6. Tôn giáo: …..7. Quốc tịch:....…

8 . Quê quán:.........................................................................

II. Công an ( 2 ) ............. xác nhận thông tin về cư trú của Ông/Bà có tên tại mục I, như sau:

1. Nơi thường trú:.............................................

..........................................................................

2. Nơi tạm trú:......................................................

.............................................................................

3. Nơi ở hiện tại:.................................................

............................................................................

4. Họ, tên đệm và tên chủ hộ:................ 5. Quan hệ với chủ hộ :.........

Số định danh của chủ hộ:…………………

7. Thông tin các thành viên khác trong hộ gia đình:

TT

Họ, chữ đệm và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Số định danh cá nhân/CMND

Quan hệ với chủ hộ

8 . Nội dung xác nhận khác (3) : ............................

................................................................................

...............................................................................

Xác nhận thông tin cư trú này có giá trị đến hết ngày…..tháng….. năm… …… ( 4 )

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Câu hỏi thường gặp liên quan đến xin giấy xác nhận cư trú

4.1. Xin giấy xác nhận cư trú ở đâu?

Người dân có thể xin giấy xác nhận cư trú tại Công an xã theo hướng dẫn tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06.

4.2. Xin giấy xác nhận cư trú online được không?

Theo Quyết định 5548, người dân có thể nộp hồ sơ xin giấy xác nhận cư trú trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Xem chi tiết: Cách xin giấy xác nhận cư trú online có ngay trong ngày

4.3. Xin giấy xác nhận cư trú cần những gì?

Để xin giấy xác nhận cư trú, người dân chỉ cần điền tờ khai thay đổi thông tin cư trú nộp cho công an xã.

Trên đây là hướng dẫn cách xin giấy xác nhận cư trú và các thông tin liên quan. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ  19006192  để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(15 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ mới nhất [2023]

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ mới nhất [2023]

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ mới nhất [2023]

Việc sử dụng các loại công cụ hỗ trợ như súng bắn điện, súng bắn nhựa, hơi cay, từ trường, laze... đều phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Bài viết này hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép giết mổ gia súc, gia cầm

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép giết mổ gia súc, gia cầm

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép giết mổ gia súc, gia cầm

Các cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm phải có giấy phép đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp. Nếu bạn quan tâm đến giấy phép giết mổ gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật, hãy theo dõi bài viết này để được hướng dẫn.