Có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện hành chính không?

Khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật, người dân có thể khiếu nại hoặc tố cáo để bảo vệ quyền lợi của mình. Vậy, có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện hành chính không?

Không được đồng thời vừa khiếu nại vừa khởi kiện

Trình tự khiếu nại được quy định trong Luật Khiếu nại 2011 như sau:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Còn theo Điều 33 Luật Tố tụng hành chính 2015, nếu người khởi kiện có Đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có Đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án.

Như vậy, theo 02 quy định trên, người có quyền lợi bị xâm phạm chỉ được chọn khiếu nại hoặc khởi kiện tại cơ quan có thẩm quyền chứ không được thực hiện đồng thời cả 02 thủ tục này.

Có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện hành chính không?
Có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện hành chính không? (Ảnh minh họa)

Người dân vừa khiếu nại, vừa khởi kiện, Tòa án xử lý thế nào?

Như quy định đã nêu ở trên, nếu người dân vừa có Đơn khiếu nại vừa có Đơn khởi kiện thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện lựa chọn Tòa án giải quyết thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giải quyết thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho người khởi kiện.

Trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án xem xét để tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

Hướng dẫn này cũng áp dụng đối với trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có Đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và tất cả những người này đều lựa chọn một trong hai cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án, đồng thời có Đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trong đó có người lựa chọn Tòa án giải quyết và có người lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc trường hợp có người chỉ khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án và người khác chỉ khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết được xác định như sau:

- Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại độc lập với nhau thì việc giải quyết yêu cầu của người khởi kiện thuộc thẩm quyền của Tòa án, còn việc giải quyết khiếu nại của những người khiếu nại thuộc thẩm quyền của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

- Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại không độc lập với nhau thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện không lựa chọn cơ quan giải quyết thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Tình Nguyễn
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục