Tăng giảm cỡ chữ:

[Cập nhật] Văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. LuatVietnam cập nhật các văn bản hướng dẫn lần bầu cử này.

STT

Số hiệu văn bản

Nội dung văn bản

I

Luật

1

85/2015/QH13

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

II

Thông tư

1

102/2020/TT-BTC

Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

2

1/2021/TT-BNV

Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

III

Nghị quyết

1

41/NQ-HĐBCQG 2021

Mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

2

133/2020/QH14

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

3

1185/NQ-UBTVQH14

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV

4

1186/2021/UBTVQH14

Tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung

5

1187/NQ-UBTVQH14

Xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

6

09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

7

05/NQ-HĐBCQG 2021

Phân công thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia

8

1226/NQ-UBTVQH14

Điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

9

64/NQ-HĐBCQG

Số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

IV

Hướng dẫn

1

13-HD/UBKTTW 2020

Giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp

2

36-HD/BTCTW 2021

Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

3

169-HD/BTGTW 2021

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

V

Kế hoạch

1

42/KH-HĐBCQG 2021

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

2

4711/KH-BTTTT 2020

Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

VI

Chỉ thị

1

45-CT/TW 2020

Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

2

02/CT-TTg 2021

Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

VII

Quyết định

1

30/2020/QĐ-TTg

Sửa Quy chế giải quyết kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến

2

235/QĐ-TTg

Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1)

VIII

Công văn

1

64/VPHĐBCQG-TT

Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

2

143/TBNS-CTĐB

Nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội

(đang cập nhật)

Trên đây là cập nhật văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND 2021-2026