Tăng giảm cỡ chữ:

Điều kiện, thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Bài viết sau cung cấp các quy định về điều kiện, thủ tục thành lập trường mầm non tư thục theo quy định của pháp luật hiện hành.


1. Điều kiện thành lập, hoạt động

Điều kiện cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP như sau:

1. Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Sau khi đủ điều kiện thành lập, theo 5 Nghị định 46, sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, để được hoạt động giáo dục, các trường mầm non tư thục phải đáp ứng thêm các điều kiện:

- Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

  • Được đặt tại khu dân cư bảo đảm quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

  • Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích cây xanh, đường đi; diện tích sân chơi. Diện tích bình quân tối thiểu 12 m2/trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2/trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;

- Khuôn viên có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

- Cơ cấu khối công trình gồm:

  • Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;
  • Khối phòng phục vụ học tập: Phòng thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

  • Khu vực nhà bếp và kho;
  • Khối phòng hành chính quản trị: Văn phòng trường, phòng hành chính quản trị, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng cho nhân viên, khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe giáo viên, cán bộ, nhân viên;

  • Khu vực sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp và sân chơi chung.

- Có thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

- Có đủ nguồn tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

- Có quy chế về tổ chức và hoạt động.

thu tuc thanh lap truong mam non tu thucĐiều kiện, thủ tục thành lập trường mầm non tư thục (Ảnh minh họa)

 

2. Hồ sơ, thủ tục thành lập

Điều 4 Nghị định 46, sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 138/2018 quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục thành lập trường mầm non tư thục như sau:

Hồ sơ thành lập bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục. Trong đó, cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

Về trình tự, thủ tục thành lập

- Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

- Trong 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Nếu không đáp ứng các điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.
 

3. Hồ sơ, thủ tục cho phép hoạt động giáo dục

Sau khi được thành lập, để được hoạt động giáo dục, trường mầm non, mẫu giáo phải thực hiện thêm thủ tục đề nghị cho phép hoạt động giáo dục. Cụ thể, Điều 6 Nghị định 46, sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 135 quy định về hồ sơ, trình tự thực hiện như sau:

Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục bao gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao chứng thực từ để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn. Trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên;

- Chương trình, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Danh mục số lượng cơ sở vật chất, phòng học, phòng làm việc, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;

- Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có đang quản lý; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo...

- Quy chế tổ chức, hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Về trình tự, thủ tục 

- Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

- Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;

- Trong 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

Trường hợp chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.

Nếu có thắc mắc về điều kiện, thủ tục thành lập trường mầm non tư thục, bạn đọc liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây