Thông báo 86/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về kế hoạch triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 86/TB-BTTTT

Thông báo 86/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về kế hoạch triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:86/TB-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Hoàng Minh Phương
Ngày ban hành:27/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------------------
Số: 86/TB-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN MINH HỒNG VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 
 
Xét đề xuất của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin tại các Phiếu trình số 448/PTr-ƯDCNTT ngày 20/06/2012 và số 506/PTr-ƯDCNTT ngày 10/7/2012 về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Chỉ thị) và ý kiến của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phân công các đơn vị thực hiện như sau:
1. Giao Cục Ứng dụng CNTT chủ trì:
1.1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, hoặc điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; trong đó:
- Xây dựng lộ trình bắt buộc thực hiện việc gửi hồ sơ điện tử kèm theo hồ sơ trình giấy tại các cấp từ Trung ương tới địa phương, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước 15/10/2012 để có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2012;
- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định cụ thể về việc sử dụng, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương trên môi trường mạng. Phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế đăng ký vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
1.2. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng lộ trình và triển khai các nội dung nhằm đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
1.3. Triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của các cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc.
1.4. Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
1.5. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy triển khai các nội dung của Chỉ thị.
2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì:
2.1. Phối hợp với Trung tâm Thông tin xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt Danh mục các loại văn bản phải sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy để trao đổi trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và với các Sở Thông tin và Truyền thông. Thời hạn hoàn thành: 15/8/2012.
2.2. Nghiên cứu, đề xuất đưa việc bắt buộc thực hiện quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử qua mạng khi xử lý công việc vào Quy chế làm việc của Bộ.
2.3. Triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.
3. Giao Trung tâm Thông tin chủ trì:
3.1. Phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trình Lãnh đạo Bộ trước 15/8/2012.
3.2 Đảm bảo hệ thống kỹ thuật phục vụ việc trao đổi, gửi, nhận văn bản điện tử thông suốt, an toàn, thực hiện đối với Danh mục được Bộ trưởng phê duyệt trước 31/12/2012.
4. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Cục Ứng dụng CNTT nghiên cứu, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chữ ký số và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn này của các cơ quan nhà nước.
Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- VP, các Vụ: KHCN, TCCB, PC, Cục ƯDCNTT, TTTT;
- Lưu: VT, VP.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi