Thông báo 78/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 78/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG
TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
 
 
Thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự làm việc với Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Sau khi nghe lãnh đạo Tổng Liên đoàn báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ va Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2011, trọng tâm phối hợp công tác năm 2012; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ về những kiến nghị của Tổng Liên đoàn và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:
I. VỀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm 2011, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với những biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của nước ta. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước, đất nước đã vượt qua được những khó khăn, thách thức, ứng phó có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình, đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá cao, lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản giữ được ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tăng cường… Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển, giải quyết được 1,6 triệu việc làm cho người lao động; tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước giảm 2% so với năm 2010.
Trong thành tựu chung đó, Chính phủ ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của công nhân, viên chức, người lao động và các cấp Công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động. Tổng Liên đoàn đã có nhiều cố gắng, chủ động tham gia có trách nhiệm trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi); tích cực thực hiện tốt chức năng, vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Công đoàn đã đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các yêu cầu chính đáng của người lao động; triển khai có hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn trật tự giao thông; tham gia giải quyết các cuộc đình công, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội. Đặc biệt, trong năm qua, Tổng Liên đoàn đã tổ chức thành lập mô hình Nghiệp đoàn nghề cá ở một số nơi. Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, rất sát thực, cần phải nghiên cứu, nhân rộng ra cả nước.
Chính phủ hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm 2011; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả đã đạt được của công nhân, viên chức, người lao động và các cấp Công đoàn trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.
Năm 2012, dự báo kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường. Chính phủ vẫn phải tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2016.
Để góp phần hoàn nhiệm vụ chung của đất nước trong năm 2012, việc phối hợp công tác của Chính phủ và Tổng Liên đoàn cần được thực hiện chặt chẽ hơn nữa, nhất là trong xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan công nhân, viên chức, người lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động; giải quyết hiệu quả hơn các tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công ở doanh nghiệp. Phấn đấu giảm 50% số vụ đình công so với năm 2011 (đặc biệt là các ngành thường xuyên xảy ra đình công như may mặc, da, giày…); phòng ngừa, giải quyết các cuộc đình công có yếu tố kích động của các phần tử xấu; chủ động đấu tranh trên cơ sở quy định của pháp luật với những hành vi vi phạm chính sách, pháp luật trong việc quản lý, sử dụng người lao động; tham gia tổ chức phát động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua nhân dịp các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước.
Chính phủ hoan nghênh và đề nghị Tổng Liên đoàn tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của mình, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động một cách thiết thực; phát huy tinh thần tích cực lao động sản xuất và học tập của công nhân, viên chức, người lao động; vận động công nhân, viên chức, người lao động giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức các chương trình xã hội từ thiện mang tính nhân văn, thể hiện sự đùm bọc giai cấp; tiếp tục mở rộng các mô hình có hiệu quả thiết thực như mô hình Nghiệp đoàn nghề cá và “Chương trình tấm lưới nghĩa tình” đồng thời vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia, ủng hộ; phối hợp với Chính phủ để xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ lợi ích của người lao động, của ngư dân ở các địa phương gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.
II. VỀ CÁC ĐỀ NGHỊ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
1. Về việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Bộ Chính trị về những công việc cần cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh đề án Đổi mới và phát triển dạy nghề và đề án Chiến lược dạy nghề, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
b) Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại các khu vực đô thị; Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê; Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời rà soát, đề xuất điều chỉnh các chính sách về phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở cho công nhân phù hợp với thực tế.
c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
2. Đối với những nội dung chưa thực hiện theo văn bản số 160/TB-VPCP ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 02 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương thực hiện, cụ thể là:
a) Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) hướng dẫn cụ thể việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho công nhân, viên chức, người lao động đạt từ 5 Bằng lao động sáng tạo trở lên.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đối với việc đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp trong việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Giao Bộ Xây dựng rà soát, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, trong đó lưu ý đến việc giải quyết một số vấn đề khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện như: Về đất, nguồn vốn, việc mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi, trách nhiệm doanh nghiệp sử dụng đông lao động trong việc xây dựng nhà ở cho công nhân.
4. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp trên cơ sở Đề án “Ban hành quy định về quy chế dân chủ trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước”.
5. Về các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho công nhân, viên chức, người lao động, Thủ tướng Chính phủ giao:
a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trong quý II năm 2012; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội.
b) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Tư pháp tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế, báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Quốc hội.
c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc đặc thù của người lao động trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
6. Về các vấn đề liên quan đến tổ chức Công đoàn, Thủ tướng Chính phủ giao:
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho Tổng Liên đoàn để thực hiện Dự án xây dựng cơ sở II Trường Đại học Công đoàn tại Hưng Yên sau khi Dự án đầu tư (giai đoạn 1) được phê duyệt.
b) Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại diện tích đất Tổng Liên đoàn được giao để đầu tư xây dựng cơ sở II Trường Đại học Công đoàn ở tỉnh Hưng Yên.
c) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự án thành lập Bảo tàng Công nhân Việt Nam tại 82 Trần Hưng Đạo, Hà Nội theo quy định hiện hành trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
d) Bộ Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh Đề án “Nhân rộng mô hình Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, có sự hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn chỉnh Đề án “Nâng cao năng lực cơ sở dạy nghề của tổ chức Công đoàn đến năm 2020, có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
e) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quy hoạch, quy mô xây dựng Trụ sở làm việc của Tổng Liên đoàn tại 82 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, nếu thấy không trở ngại lớn, phá vỡ quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2012, để Tổng Liên đoàn có thể sớm triển khai xây dựng Trụ sở làm việc.
7. Các nội dung khác:
a) Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương hàng năm xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong tổng số các doanh nghiệp tiêu biểu có một tỷ lệ thích hợp những doanh nghiệp có thêm tiêu chí chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn ra Quyết định thành lập các khu nhà trọ công nhân không ma túy, tệ nạn xã hội, để tạo điều kiện thuận lợi cho các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia phong trào giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
c) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất của Tổng Liên đoàn xây dựng “Chương trình Quốc gia về nâng cao trình độ học vấn, trình độ văn hóa, tay nghề cho công nhân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
d) Giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án cho phép cơ quan báo chí Tổng Liên đoàn được thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành và thực hiện “Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước” để đặt hàng báo, tạp chí của Công đoàn cung cấp cho người lao động, nhất là ở các khu chế xuất, khu công nghiệp.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện./. 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, TH (5b)
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam
 

thuộc tính Thông báo 78/TB-VPCP

Thông báo 78/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:78/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:08/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi