Thông báo 40/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 40/TB-VPCP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

--------------

 

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Cùng dự với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ; đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Về phía tỉnh Trà Vinh có đồng chí Trần Trí Dũng, y viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số kiến nghị của Tỉnh; phát biểu của các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua: Năm 2019 tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Tỉnh đạt 14,85%, đưa Trà Vinh vào nhóm các tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước; tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống chỉ còn 22%, công nghiệp và dịch vụ chiếm 78% trong cơ cấu kinh tế; thu ngân sách đạt trên 13.600 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch. Tỉnh đã quán triệt chủ động và làm tốt các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, Trà Vinh vẫn còn là tỉnh nghèo, vẫn chưa tự cân đối được ngân sách địa phương; hạ tầng giao thông còn khó khăn; liên kết vùng kết quả còn hạn chế.

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, Trà Vinh cần quan tâm khai thác các thế mạnh, phát triển kinh tế biển và ven biển, cảng biển, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ logistics. Lưu ý một số trọng tâm công tác sau:

1. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 cần lưu ý bài học kinh nghiệm "tự lực, tự thân", làm cơ sở quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm tới (2021 - 2025); đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Khẩn trương xây dựng nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030 để triển khai lập Quy hoạch; việc lập Quy hoạch phải phù hợp với khả năng huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các khu vực trong tỉnh; bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017.

3. Huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm có tính liên vùng, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, hệ thống cấp, thoát nước, bảo vệ môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; sớm thực hiện các giải pháp ứng phó kịp thời hạn chế tối đa tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và phải bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho người dân.

4. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng văn hóa và con người; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

5. Các cấp ủy đảng, chính quyền Tỉnh phải đề cao trách nhiệm công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, hướng đến nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân, nhất là ở cấp cơ sở. Nâng cao chất lượng xử lý thông tin phản hồi của các doanh nghiệp, người dân; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

6. Làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình trên địa bàn, gần dân, không để xảy ra điểm nóng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo kết luận số 218/TB-VPCP ngày 05 tháng 8 năm 2016, số 233/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2017 và số 140/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2019.

2. Về nạo vét luồng tàu đoạn từ biển vào Cảng Trung tâm Điện lực và Cảng Định An: Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3. Về việc bố trí vốn (giai đoạn 2) thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp nhu cầu của các địa phương trong đó có tỉnh Trà Vinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về đấu nối đường dẫn một số dự án đầu tư với các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tổng hợp trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh để thu hút đầu tư, triển khai các dự án.

5. Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo và điện khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh: Tỉnh lập hồ sơ gửi Bộ Công Thương để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

6. Về việc sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa đối với một số dự án (Cụm công nghiệp Tân Ngại, Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, Đường vành đai phía Đông thị trấn Tiểu Cần, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần): Tỉnh lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch và quy định pháp luật liên quan.

8. Về việc ứng vốn giải phóng mặt bằng 01 khu công nghiệp trong Khu kinh tế Định An: Tỉnh căn cứ quy định tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để phân bổ vốn cho các dự án của Tỉnh. Trường hợp sử dụng hết số vốn được giao, Tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

9. Về vốn đầu tư các cống phân vùng và các trạm bơm điện: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để hỗ trợ tỉnh phòng, chống xâm nhập mặn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để y ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, CT, NG,

NN&PTNT, TN&MT, LĐTB&XH, XD, GD&ĐT, VHTT&DL;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, CN, NC, NN, KGVX;

- Lưu: VT, QHĐP (3b) Tùng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

thuộc tính Thông báo 40/TB-VPCP

Thông báo 40/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:40/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành:04/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi