Thông báo 29/TB-TCT 2009 sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

Số: 29/TB-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP

___________________

 

Thực hiện quy định tại điểm 2, mục V, phần II Quyết định số 953/QĐ-TCT ngày 28/7/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận, quản lý văn bản đi, đến của cơ quan Tổng cục, các Ban/Đơn vị sử dụng mẫu Tờ trình (phụ tục III.2) khi trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, chỉ đạo giải quyết các hồ sơ về thuế. Do quy định trên chỉ áp dụng với các Ban/Đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục nên mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp (Tổng cục, Cục, Chi cục) chưa thống nhất về thể thức, bố cục; đồng thời chưa thể hiện rõ quan điểm của cán bộ thụ lý, giải quyết hồ sơ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đối với hồ sơ giải quyết về thuế...

Để thống nhất thể thức Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp, đồng thời thể hiện trách nhiệm của cán bộ được giao xử lý hồ sơ; trách nhiệm của lãnh đạo các cấp khi phê duyệt, chỉ đạo giải quyết hồ sơ thuế và đảm bảo chặt chẽ trong quản lý, đánh giá được năng lực cán bộ công chức trong ngành, kể từ ngày 01/3/2009:

- Các Ban /Đơn vị thuộc Tổng cục sử dụng mẫu Tờ trình Tổng cục,

- Các Phòng thuộc Cục Thuế sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo Cục,

- Các Tổ/Đội thuế thuộc Chi cục sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo Chi cục khi trình các hồ sơ giải quyết về thuế theo Mẫu đính kèm.

Tờ trình phải thể hiện được đầy đủ: (1) Nội dung công việc; (2) Căn cứ pháp lý để giải quyết; (3) ý kiến tham gia /thẩm định của các đơn vị liên quan, nếu có; (4) Đề xuất của cán bộ giải quyết; (5) ý kiến của lãnh đạo Ban, Đơn vị /Phòng/ Tổ, Đội thuế; (6) ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục /Cục Thuế/Chi cục Thuế. Cán bộ được giao thụ lý, giải quyết hồ sơ và lãnh đạo các cấp phải ký, ghi rõ thời gian (ngày /tháng /năm) ở từng khâu giải quyết. Đối với những hồ sơ phức tạp, tờ trình có từ 02 trang trở lên cán bộ và lãnh đạo Ban, đơn vị /Phòng/ Tổ, Đội thuế phải ký nháy trên từng trang tờ trình.

Tổng cục Thuế thông báo để các Ban /Đơn vị, các Cục Thuế và các Chi cục Thuế được biết, thực hiện thống nhất trong toàn ngành./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hà Văn Đào

 

 

Cục thuế .........

PHÒNG: ..............

 

TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO CỤC

Về việc: ...................

 

Nội dung công việc: ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Căn cứ pháp lý để giải quyết. .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có): ...........................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đề xuất của cán bộ giải quyết ............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến của lãnh đạo Phòng: ..............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Cục: ..................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hà Nội, ngày     /      /2009

Lưu ý: lãnh đạo Phòng và cán bộ giải quyết hồ sơ ký nháy vào từng trang Tờ trình

 

Tổng cục Thuế

Ban /Đơn vị: ............  Phòng/nhóm/Tổ chuyên viên...

 

TỜ TRÌNH TỔNG CỤC

Về việc....

 

Nội dung công việc: ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Căn cứ pháp lý để giải quyết. .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có): ...........................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đề xuất của cán bộ giải quyết ............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến của lãnh đạo Ban/Đơn vị: .......................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Tổng cục: ..........................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hà Nội, ngày       /      /2009

Lưu ý: lãnh đạo Ban/Đơn vị và cán bộ giải quyết hồ sơ ký nháy vào từng trang Tờ trình

 

Chi cục thuế .........

Tổ /Đội thuế: ...........

 

TỜ TRÌNH LÃNH ĐẠO CHI CỤC

Về việc: ...............

 

Nội dung công việc: ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Căn cứ pháp lý để giải quyết. .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan (nếu có): ...........................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đề xuất của cán bộ giải quyết ............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến của lãnh đạo Tổ /Đội: .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Hà Nội, ngày     /     /2009

Ký (ghi rõ họ và tên)

Ý kiến phê duyệt của lãnh đạo Chi cục: ............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hà Nội, ngày     /     /2009

Lưu ý: lãnh đạo Tổ /Đội thuế và cán bộ giải quyết hồ sơ ký nháy vào từng trang Tờ trình

Thuộc tính văn bản
Thông báo 29/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 29/TB-TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Hà Văn Đào
Ngày ban hành: 16/02/2009 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!