Thông báo 266/TB-VPCP 2024 ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 266/TB-VPCP

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận cuộc họp về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:266/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành:20/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 266/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia

____________

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thống kê.

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch Đầu tư trình bày báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau:

1. Tăng trưởng xanh là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa các-bon trong dài hạn; thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2030, hệ thống quy hoạch quốc gia, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước được hoàn thiện nhằm tạo môi trường pháp lý khả thi, thuận lợi cho tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu các quy định pháp lý về kinh tế xanh.

2. Ghi nhận, đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng Hệ thống ngành kinh tế xanh quốc gia. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, khó, phức tạp, còn thiếu các quy định pháp lý liên quan, nhiều nội dung của đề xuất còn chưa rõ ràng, cụ thể; các bộ, ngành còn ý kiến khác nhau. Do đó, vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi, xác định rõ mục tiêu, phạm vi và sản phẩm cuối cùng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên cơ sở đồng thuận của các Bộ, ngành liên quan, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Việc xây dựng hệ thống ngành kinh tế xanh cần thực hiện theo hướng tích hợp, bổ sung thêm các ngành kinh tế xanh, các ngành kinh tế mới theo hướng xanh (như đầu tư phục hồi môi trường từng tự nhiên, sử dụng công nghệ mới trong cung cấp dịch vụ xử lý môi trường, công nghiệp năng lượng tái tạo…) vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 dựa trên các tiêu chí phân loại xanh.

Hệ thống ngành kinh tế xanh làm cơ sở xác định hoạt động kinh tế đóng góp vào tăng trưởng xanh nhằm xây dựng các chính sách, định hướng, quyết định đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư để thực hiện tăng trưởng xanh, đồng thời phục vụ công tác giám sát, theo dõi và đánh giá hiện trạng của tiến trình thực hiện tăng trưởng xanh một cách toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý để kịp thời điều chỉnh, định hướng phát triển nền kinh tế; đưa ra một hệ thống tiêu chuẩn có tính chất xuyên suốt, bao trùm cho tổng thể nền kinh tế, đảm bảo sự gắn kết các cơ chế, chính sách ưu đãi liên quan; thiết lập khung khổ toàn diện để xác định và phân loại các hoạt động kinh tế dựa trên các tiêu chí của 3 trụ cột kinh tế, môi trường và xã hội, đảm bảo hài hòa với quy chuẩn quốc tế, đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ, tạo điều kiện thu hút nguồn lực công, tư trong và ngoài nước.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý III năm 2024 Bộ Tiêu chí xanh quốc gia. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng khung tiêu chí chung, các Bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng các tiêu chí cụ thể cho các ngành kinh tế trong phạm vi quản lý nhà nước được giao.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan dựa trên Bộ Tiêu chí xanh quốc gia để tổng hợp xây dựng Danh mục ngành kinh tế xanh tích hợp vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 trong Quý IV năm 2024.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ sung một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về kinh tế xanh; nghiên cứu hạch toán kinh tế xanh vào hệ thống tài khoản quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2024.

5. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, TP, TC, CT, XD, GTVT, NNPTNT, NHNNVN.
- Các cơ quan: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI; Tổng cục Thống kê
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Trần Hồng Hà, các Vụ: PL, KTTH, KGVX, CN, NN;
- Lưu: VT, NN (2)NXT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Mai Thị Thu Vân

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi