Thông báo 223/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 223/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
 
 
Ngày 9 tháng 7 năm 2016 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng.
Sau khi nghe lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và một số đề xuất kiến nghị của Trung ương Hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ quan và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2015, kinh tế xã hội nước ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt và vượt qua không ít khó khăn thách thức. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đã đề ra; kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế đạt 6,68%. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp Hội trong thời gian qua. Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đổi mới: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tham mưu, đề xuất, giám sát việc thực hiện được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, nhất là về hôn nhân, gia đình, an sinh xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua các chương trình tài chính vi mô, thực hành tiết kiệm... Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (5 không gồm không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) do Hội phát động và triển khai đã góp phần thiết thực vào các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, bình đẳng giới. Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 8 tháng 03 năm 2012 được các Bộ, ngành và Hội triển khai thực hiện nghiêm túc.
II. TRỌNG TÂM PHI HỢP CÔNG TÁC TRONG NĂM 2016
Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, công tác phối hợp của Chính phủ và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:
1. Các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ hoạt động đạt kết quả tốt; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2. Hội tăng cường tham gia giám sát và phản biện xã hội; các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội trong xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em, trong việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
3. Tiếp tục quan tâm đến phụ nữ nghèo, phụ nữ người dân tộc, nữ công nhân ở các khu công nghiệp, khu kinh tế và trẻ em gái; bảo vệ quyền lợi và tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; chú trọng phụ nữ khởi nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhất là hỗ trợ phát triển kinh tế, ủy thác, tín chấp, tài chính vi mô, thực hành tiết kiệm, vận động tham gia bảo hiểm y tế.
III. VMỘT SỐ ĐXUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI
1. Về đưa việc thực hiện Cuộc vận động gia đình 5 không, 3 sạch vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bố trí kinh phí thực hiện: Đồng ý về chủ trương, Trung ương Hội có đề xuất cụ thể về nội dung và kinh phí; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.
2. Về hỗ trợ kinh phí cho Hội xây dựng điển hình, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng phụ nữ: Đồng ý về chủ trương, Trung ương Hội xây dựng dự toán gửi Bộ Tài chính thẩm định trong dự toán NSNN hàng năm của Hội, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
3. Về Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2027”: Đồng ý về chủ trương, Trung ương Hội tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành và lồng ghép nội dung của Đề án này với một số chương trình, đề án khởi nghiệp đang được triển khai, hoàn thiện Đề án, trình duyệt theo quy định.
4. Về Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới”: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, hoàn thiện Đề án, làm các thủ tục phê duyệt theo quy định.
5. Về xây dựng Đề án “Phát triển nguồn nhân lực nữ giai đoạn 2016-2020”: Trung ương Hội phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương lồng ghép mục tiêu phát triển nguồn nhân lực nữ theo ngành và các chương trình, đề án về bình đẳng giới hiện có.
6. Về bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp Trụ sở cơ quan Trung ương Hội: Đồng ý về chủ trương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3573/VPCP-KTN ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2016.
7. Về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện.
8. Về giúp Hội Phụ nữ Lào xây dựng Trung tâm Phụ nữ và Phát triển: Trung ương Hội có đề xuất cụ thể gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.
Văn phòng Chính phủ thông báo đến Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp, triển khai, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Trung ương Hội LHPN Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, V.III (3b). Huyền
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Văn Tùng

thuộc tính Thông báo 223/TB-VPCP

Thông báo 223/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:223/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:08/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi