Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 117/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC VỀ ĐỀ NGHỊ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2018 VÀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017
 
 
Ngày 23 tháng 02 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; đại diện Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động -Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trình bày báo cáo tổng hợp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo giải trình, ý kiến của các Phó Thủ tướng, ý kiến của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan dự họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:
1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế là công việc quan trọng hàng đầu trong xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển. Thời gian qua, một số bộ đã rất quan tâm, nhưng nhiều bộ, cơ quan vẫn chưa thực sự coi trọng công tác này. Đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế.
2. Cơ bản đồng ý với đề nghị của Bộ Tư pháp về Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Chính phủ.
3. Về nguyên tắc chỉ đạo, Đề nghị Chương trình phải tập trung đề xuất những dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết để giải quyết những vấn đề đang gây bức xúc cho sự phát triển kinh tế - xã hội và liên quan đến đời sống của nhân dân. Đối với các dự án luật phức tạp, nhạy cảm, trước khi xin ý kiến Bộ Chính trị thì cần báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.
4. Về một số dự án cụ thể:
a) Đồng ý chủ trương xây dựng Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
b) Về dự án Luật về hội: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương hoàn thành việc tổng kết, đánh giá tác động và các thủ tục khác đối với những nội dung mới, trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để thống nhất các vấn đề cần xin ý kiến Bộ Chính trị, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng của dự án Luật.
Tùy thuộc vào nội dung, tính chất các vấn đề cần phải tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiến độ trình Quốc hội thông qua dự án Luật này;
c) Về đề nghị xây dựng Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.
5. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng các dự án luật trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo đúng quy định; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để có thể thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập ngay sau khi dự án được đưa vào Chương trình. Đối với các dự án chưa có hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ thì không đưa vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
6. Sau khi được chỉnh lý, hoàn thiện, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Đề nghị Chương trình.
7. Đối với dự án Luật quy hoạch, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các vấn đề còn ý kiến khác nhau, báo cáo xin ý kiến Thường trực Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, đồng chí Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, CN, NN, KTTH, TCCV, QHQT, NC, KGVX, QHĐP, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, PL(3)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng
 
 

thuộc tính Thông báo 117/TB-VPCP

Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:117/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:03/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi