Thông báo 03/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 05 năm 2011-2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 03/TB-VPCP

Thông báo 03/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 05 năm 2011-2015
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Văn Trọng Lý
Ngày ban hành:04/01/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 03/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỚI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM 2011-2015.
 
 
Ngày 24 tháng 12 năm 2011, tại trụ sở của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 05 năm 2011-2015 của ngành giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam và Đăng kiểm Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:
1. Đánh giá chung
a) Ngành giao thông vận tải đã đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 05 năm 2006-2010; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tăng cao về giao thông của nhân dân và vận tải hàng hóa, hành khách giữa các vùng, miền trong cả nước và phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa;
Năm 2011, Bộ Giao thông vận tải đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá của ngành; thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát vào bảo đảm an sinh xã hội; đã phối, kết hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển các lĩnh vực của ngành giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu đối với ngành giao thông vận tải.
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương ngành giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải về những thành tích đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.
b) Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành giao thông vận tải còn những tồn tại, bất cập, cần sớm được khắc phục, đó là:
- Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; văn hóa giao thông chưa được cải thiện nhiều, an toàn giao thông và ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn vẫn đang là vấn đề bức xúc của nhân dân và toàn xã hội; chất lượng dịch vụ vận tải chưa cao; việc kết nối các phương thức vận tải toàn ngành còn hạn chế;
- Một số lĩnh vực quản lý nhà nước còn buông lỏng, bất cập như: dịch vụ vận tải bằng xe khách, xe taxi; quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng cơ bản; năng lực phân tích và công tác dự báo còn nhiều hạn chế; chất lượng và giá thành sản phẩm công nghiệp trong ngành chưa có tính cạnh tranh cao, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, đặc biệt đối với những hạng mục, sản phẩm đòi hỏi trình độ khoa học, công nghệ hiện đại;
- Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, việc huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước, vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà tài trợ để đầu tư các dự án giao thông còn hạn chế; chất lượng một số dự án còn thấp, tiến độ còn chậm.
2. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 05 năm 2011-2015
a) Định hướng, mục tiêu chung: Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thiện hệ thống các quy hoạch phát triển ngành, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho việc phát triển ngành; thực hiện quyết liệt các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác đổi mới phát triển doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn; tăng cường tuyên truyền và thực hiện công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý vi phạm; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; tăng cường công tác hợp tác quốc tế.
b) Mục tiêu cụ thể: Tổ chức thực hiện các chương trình, mục tiêu trong các lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không theo Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020.
c) Về các giải pháp: Ngành Giao thông vận tải cần chú trọng thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:
- Đổi mới tư duy trong đề xuất tạo nguồn vốn, có các giải pháp hợp lý để thu hút các nguồn vốn phục vụ cho đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; phân tích, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục hiện tượng tăng suất đầu tư;
- Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công trình xây dựng hạ tầng giao thông; triển khai mạnh dịch vụ logistics, cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải công cộng tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; duy trì và nâng cao văn hóa giao thông, kiềm chế tai nạn và giảm thiểu ùn tắc giao thông;
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành; giám sát thực hiện và kịp thời điều chỉnh quy hoạch phát triển các lĩnh vực của ngành phù hợp với yêu cầu thực tế, đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải của cả nước;
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.
3. Về các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải
a) Về việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hình thức đầu tư BT; bảo lãnh doanh thu đối với các dự án BOT, PPP, BTO trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; đầu tư ra ngoài ngành sản xuất chính của doanh nghiệp; vốn chủ sở hữu phải có của doanh nghiệp quy định tại Điều 5 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP; bổ sung, sửa đổi Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền;
b) Về quỹ phát triển kết cấu hạ tầng: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
c) Về sử dụng giá trị gia tăng từ quỹ đất; cơ chế trách nhiệm của các chủ thể tham gia giải phóng mặt bằng của các dự án, thành lập các trung tâm phát triển quỹ đất nhằm tạo quỹ đất, kinh phí xây dựng khu tái định cư: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành khác nghiên cứu cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
d) Về cơ chế bán, cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông; khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
đ) Về đề nghị bố trí vốn giai đoạn 2012-2015, bố trí kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo để sớm hoàn thành các dự án trọng điểm, cấp bách và tăng vốn đầu tư hàng năm cho Bộ Giao thông vận tải: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính cân đối các nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
e) Về hướng dẫn thanh toán chi phí phát sinh do phải dừng, đình hoãn, dãn tiến độ dự án khi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính và Xây dựng xem xét, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền;
g) Về bố trí vốn từ việc phát hành công trái để thực hiện một số dự án trọng yếu: giao Bộ Giao thông vận tải chủ động xây dựng phương án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn,
các Vụ: KTTH, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hiền.86
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi